500 0f 1.000 calorieën dieet

Het 500 0f 1.000 calorieen dieet

Wat is het 500 0f 1.000 calorieën dieet

Het 500 of 1.000 calorieen dieet wordt voornamelijk toegepast in combinatie met een andere dieetvorm. Of (bijvoorbeeld in het geval van maaltijdvervangers) is het een cijfermatige uitdrukking van het aantal calorieën wat men binnen krijgt indien met dit dieet volgt.

In het geval het een zelfstandig dieet is, vindt hieronder een korte beschrijving plaats.

Wat zijn calorieën
De calorie (van Lat. calor, warmte) is een verouderde eenheid voor Energie (E) of Warmte (W). De calorie werd vervangen voor de Joule, maar vooral in de voedingsindustrie is de calorie, net als de kilocalorie, een nog veel gebruikte maat voor een hoeveelheid warmte-energie.

Eén calorie is de hoeveelheid warmte die nodig is om één gram zuiver water één graad Celsius (of Kelvin) te verwarmen bij een druk van één standaard atmosfeer. Dit is erg weinig en daarom wordt vaak de kilocalorie, afgekort Cal (met hoofdletter!) of kcal, gebruikt. Dit is de hoeveelheid warmte die nodig is om een kilogram water een graad te verwarmen. Er wordt in diëten vaak foutief Calorie gebruikt waar kilocalorie wordt bedoeld.

Tegenwoordig worden deze hoeveelheden energie in het SI-stelsel in joule uitgedrukt. 1 calorie = 4,1868 joules. In de voedingswaardeberekening en bij diëten wordt de kilocalorie nog veel gebruikt hoewel hij langzaam maar zeker door de kJ wordt verdrongen. Overigens worden in diëet-programma´s en calorieën-tabellen wel eens de waarde van 1 calorie = 4,184 J aangehouden. Dit is echter de waarde van de thermochemische calorie.

Normaal gebouwde, geen zwaar werk verrichtende vrouwen hebben ca. 2.000 kcal per dag nodig en dito mannen ca. 2.500 kcal.

Hoe val je af
Overgewicht betekent dat er teveel vet in het lichaam zit opgeslagen. Daarnaast kan het lichaam meer vocht en meer spierweefsel bevatten dan gemiddeld.

Vet is een geconcentreerde vorm van lichaamsbrandstof. Het lichaam heeft dit gevormd doordat er een tijdlang meer energie is binnengekomen dan er door verbranding is uitgegaan. Het lichaam heeft die energie opgeslagen in de vorm van vet.

Dus: Er is teveel energie binnengekomen en/of te weinig energie verbrand.

Het is duidelijk hoe we aan onze brandstoffen komen: met de voeding.

Hoe raak je dit vet weer kwijt
Het opgeslagen vet moet weer worden verbrand en het zijn de spieren die deze verbranding voor hun rekening nemen.

In tegenstelling tot een andere energiebron zoals koolhydraten gaat deze verbranding nogal langzaam. Maximaal 1 tot 1,5 kilo per week.

Door ervoor te zorgen dat de inname van energie lager is dat de gemiddelde persoonlijke verbranding zal het lichaam een balans zoeken door het opgeslagen vet weer te verbranden.

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het lichaam ook op zoek gaat naar andere bronnen zoals spierweefsel. Het 500 of 1.000 calorieëndieet moet dan ook zodanig zijn samengesteld dat eiwitten, vitamines en dergelijke voldoende worden aangevuld en het lichaam hier geen tekorten van krijgt.

[WPCR_INSERT]

Dit bericht is geplaatst in Overige diëten met de tags . Bookmark de permalink.